Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 34,8 md USD 4005 m
2018 SEK 49,1 md USD 5654 m
2017 SEK 47,0 md USD 5498 m
2016 SEK 42,4 md USD 4958 m
2015 SEK 54,7 md USD 6489 m
2014 SEK 38,3 md USD 5580 m
2013 SEK 35,2 md USD 5406 m
2012 SEK 36,1 md USD 5329 m
2011 SEK 35,3 md USD 5437 m
2010 SEK 32,5 md USD 4515 m
2009 SEK 34,8 md USD 4564 m
2008 SEK 31,5 md USD 4709 m
2007 SEK 29,1 md USD 4300 m
2006 SEK 29,1 md USD 3943 m
2005 SEK 23,8 md USD 3179 m
2004 SEK 19,8 md USD 2696 m
2003 SEK 17,9 md USD 2221 m
2002 SEK 19,4 md USD 1991 m
2001 SEK 16,9 md USD 1632 m
2000 SEK 16,6 md USD 1808 m
1999 SEK 13,6 md USD 1641 m
1998 SEK 12,9 md USD 1617 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod