Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 639 m USD 73.6 m
2018 SEK 930 m USD 107 m
2017 SEK 708 m USD 82.9 m
2016 SEK 560 m USD 65.4 m
2015 SEK 507 m USD 60.1 m
2014 SEK 566 m USD 82.5 m
2013 SEK 373 m USD 57.2 m
2012 SEK 286 m USD 42.3 m
2011 SEK 402 m USD 62.0 m
2010 SEK 190 m USD 26.4 m
2009 SEK 224 m USD 29.4 m
2008 SEK 172 m USD 25.8 m
2007 SEK 168 m USD 24.9 m
2006 SEK 88,3 m USD 12.0 m
2005 SEK 93,4 m USD 12.5 m
2004 SEK 97,6 m USD 13.3 m
2003 SEK 53,1 m USD 6.6 m
2002 SEK 53,3 m USD 5.5 m
2001 SEK 57,6 m USD 5.6 m
2000 SEK 42,4 m USD 4.6 m
1999 SEK 43,7 m USD 5.3 m
1998 SEK 30,8 m USD 3.9 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Somalia

Bruttonationalprodukt (BNP)
542,6
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
21,1 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
7,5 %
(ODA, 2014)