Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 25,3 m USD 2.7 m
2019 SEK 666 m USD 70.4 m
2018 SEK 1,089 m USD 125 m
2017 SEK 1,160 m USD 136 m
2016 SEK 774 m USD 90.4 m
2015 SEK 872 m USD 103 m
2014 SEK 369 m USD 53.8 m
2013 SEK 802 m USD 123 m
2012 SEK 771 m USD 114 m
2011 SEK 798 m USD 123 m
2010 SEK 683 m USD 94.9 m
2009 SEK 741 m USD 97.1 m
2008 SEK 841 m USD 126 m
2007 SEK 743 m USD 110 m
2006 SEK 818 m USD 111 m
2005 SEK 681 m USD 91.2 m
2004 SEK 597 m USD 81.3 m
2003 SEK 532 m USD 65.9 m
2002 SEK 598 m USD 61.5 m
2001 SEK 488 m USD 47.2 m
2000 SEK 583 m USD 63.6 m
1999 SEK 380 m USD 46.1 m
1998 SEK 466 m USD 58.7 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Tanzania

Human Development Index
159
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1061,0
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
4,4 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,3 %
(ODA, 2018)