5 aktiviteter 2010 med en totalsumma av SEK 392 t, summerat på
PMU dev coop 2010 SEK 386 698

STD control incl HIV/AIDS

Beskrivning

COntribution to PMU InterLife for development cooperation South during 2010 - a bridging year.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5403007501-TZA-13040

Frame LO-TCO Secretariat South 2010-12 - Frame LO-TCO Secr 2010-12 SEK 28 140

STD control incl HIV/AIDS

Beskrivning

Framework agreement funds provided LO-TCO for activites that coincide with Sida's assignment to support civil society in developing countries. Includes an administration grant.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral, core contributions to NGOs and other private bodies / PPPs

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5400007601-TZA-13040

Swedish Church frame 2009 - Ch of Sweden Dev Coop 09 SEK -25

STD control incl HIV/AIDS

Beskrivning

Frame contribution to development cooperation and development education with own contribution

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5403001201-TZA-13040

Forum Syd Frame 2009 SEK -7 204

STD control incl HIV/AIDS

Beskrivning

Framework agreement with Forum Syd for 2009 - sub-granting funds to Swedish NGOs for dev coop South.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5403000401-TZA-13040

PMU frame 2007-2009 SEK -15 978

STD control incl HIV/AIDS

Beskrivning

Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-7400311501-TZA-13040

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 5,2 m USD 553 k
2018 SEK 7,3 m USD 838 k
2017 SEK 883 t USD 103 k
2016 SEK 1,0 m USD 118 k
2015 SEK 1,6 m USD 191 k
2014 SEK 6,8 t USD 997
2013 SEK 693 t USD 106 k
2012 SEK 439 t USD 64.9 k
2011 SEK 230 t USD 35.4 k
2010 SEK 392 t USD 54.4 k
2009 SEK 2,5 m USD 331 k
2008 SEK 1,0 m USD 154 k
2007 SEK 3,4 m USD 503 k
2006 SEK 82,8 m USD 11.2 m
2005 SEK 54,6 m USD 7.3 m
2004 SEK 40,4 m USD 5.5 m
2003 SEK 18,6 m USD 2.3 m
2002 SEK 23,7 m USD 2.4 m
2001 SEK 2,0 m USD 189 k
2000 SEK 9,9 m USD 1.1 m
1999 SEK 7,2 m USD 870 k
1998 SEK 8,1 m USD 1.0 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Tanzania

Human Development Index
159
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1061,0
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
4,4 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,3 %
(ODA, 2018)

Befolkning och reproduktiv hälsa

Innefattar bland annat aktiviteter gällande folkräkning, statistik, migrationsdata, demografisk forskning. Innefattar även aktiviteter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rådgivning och tillgång till preventivmedel, bekämpning av sexuellt överförbara sjukdomar samt utbildning av personal inom befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa.