Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 359 m USD 41.3 m
2018 SEK 519 m USD 59.7 m
2017 SEK 466 m USD 54.6 m
2016 SEK 365 m USD 42.7 m
2015 SEK 353 m USD 41.9 m
2014 SEK 244 m USD 35.6 m
2013 SEK 322 m USD 49.5 m
2012 SEK 364 m USD 53.7 m
2011 SEK 345 m USD 53.2 m
2010 SEK 366 m USD 50.8 m
2009 SEK 405 m USD 53.0 m
2008 SEK 427 m USD 63.9 m
2007 SEK 394 m USD 58.3 m
2006 SEK 462 m USD 62.7 m
2005 SEK 358 m USD 47.9 m
2004 SEK 310 m USD 42.3 m
2003 SEK 266 m USD 32.9 m
2002 SEK 227 m USD 23.4 m
2001 SEK 304 m USD 29.4 m
2000 SEK 208 m USD 22.7 m
1999 SEK 167 m USD 20.2 m
1998 SEK 78,9 m USD 9.9 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Uganda

Human Development Index
163
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
714,6
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
6,2 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
2,2 %
(ODA, 2014)