Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 194 m USD 22.4 m
2018 SEK 313 m USD 36.1 m
2017 SEK 296 m USD 34.6 m
2016 SEK 285 m USD 33.4 m
2015 SEK 286 m USD 33.9 m
2014 SEK 216 m USD 31.5 m
2013 SEK 181 m USD 27.8 m
2012 SEK 252 m USD 37.2 m
2011 SEK 271 m USD 41.7 m
2010 SEK 227 m USD 31.5 m
2009 SEK 277 m USD 36.3 m
2008 SEK 141 m USD 21.0 m
2007 SEK 132 m USD 19.6 m
2006 SEK 63,4 m USD 8.6 m
2005 SEK 21,3 m USD 2.9 m
2004 SEK 4,2 m USD 575 k
2003 SEK 25,9 m USD 3.2 m
2002 SEK 30,7 m USD 3.2 m
2001 SEK 46,4 m USD 4.5 m
2000 SEK 30,5 m USD 3.3 m
1999 SEK 27,6 m USD 3.3 m
1998 SEK 15,3 m USD 1.9 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Ukraina

Human Development Index
81
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
3082,5
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
1,1 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
2,3 %
(ODA, 2014)