Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 45,2 m USD 4.8 m
2019 SEK 533 m USD 56.4 m
2018 SEK 483 m USD 55.6 m
2017 SEK 494 m USD 57.7 m
2016 SEK 362 m USD 42.3 m
2015 SEK 425 m USD 50.5 m
2014 SEK 353 m USD 51.4 m
2013 SEK 304 m USD 46.7 m
2012 SEK 192 m USD 28.3 m
2011 SEK 202 m USD 31.1 m
2010 SEK 149 m USD 20.7 m
2009 SEK 182 m USD 23.9 m
2008 SEK 343 m USD 51.4 m
2007 SEK 372 m USD 55.1 m
2006 SEK 354 m USD 48.0 m
2005 SEK 252 m USD 33.8 m
2004 SEK 190 m USD 25.9 m
2003 SEK 164 m USD 20.2 m
2002 SEK 189 m USD 19.4 m
2001 SEK 180 m USD 17.5 m
2000 SEK 172 m USD 18.8 m
1999 SEK 120 m USD 14.5 m
1998 SEK 109 m USD 13.7 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Zambia

Human Development Index
143
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1539,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
3,8 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,2 %
(ODA, 2018)