Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 318 m USD 36.6 m
2018 SEK 377 m USD 43.4 m
2017 SEK 334 m USD 39.0 m
2016 SEK 247 m USD 28.9 m
2015 SEK 246 m USD 29.2 m
2014 SEK 237 m USD 34.6 m
2013 SEK 229 m USD 35.1 m
2012 SEK 265 m USD 39.2 m
2011 SEK 244 m USD 37.6 m
2010 SEK 213 m USD 29.6 m
2009 SEK 221 m USD 29.0 m
2008 SEK 175 m USD 26.2 m
2007 SEK 142 m USD 21.0 m
2006 SEK 136 m USD 18.5 m
2005 SEK 113 m USD 15.1 m
2004 SEK 89,2 m USD 12.1 m
2003 SEK 87,4 m USD 10.8 m
2002 SEK 80,1 m USD 8.2 m
2001 SEK 85,9 m USD 8.3 m
2000 SEK 134 m USD 14.6 m
1999 SEK 156 m USD 18.8 m
1998 SEK 148 m USD 18.6 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Zimbabwe

Human Development Index
155
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
931,2
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
5,8 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
4,6 %
(ODA, 2014)