År Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 12,5 m USD 1.4 m
2018 SEK 1,064 m USD 122 m
2017 SEK 1,139 m USD 133 m
2016 SEK 753 m USD 88.0 m
2015 SEK 847 m USD 101 m
2014 SEK 354 m USD 51.6 m
2013 SEK 779 m USD 120 m
2012 SEK 764 m USD 113 m
2011 SEK 791 m USD 122 m
2010 SEK 675 m USD 93.8 m
2009 SEK 733 m USD 96.0 m
2008 SEK 824 m USD 123 m
2007 SEK 736 m USD 109 m
2006 SEK 818 m USD 111 m
2005 SEK 681 m USD 91.2 m
2004 SEK 597 m USD 81.3 m
2003 SEK 532 m USD 65.9 m
2002 SEK 598 m USD 61.5 m
2001 SEK 488 m USD 47.2 m
2000 SEK 583 m USD 63.6 m
1999 SEK 380 m USD 46.1 m
1998 SEK 466 m USD 58.7 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

www.sida.se

Dokument