Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 45,2 m USD 4.8 m
2019 SEK 525 m USD 55.5 m
2018 SEK 475 m USD 54.6 m
2017 SEK 484 m USD 56.6 m
2016 SEK 353 m USD 41.3 m
2015 SEK 413 m USD 49.0 m
2014 SEK 346 m USD 50.5 m
2013 SEK 297 m USD 45.5 m
2012 SEK 191 m USD 28.2 m
2011 SEK 202 m USD 31.1 m
2010 SEK 149 m USD 20.7 m
2009 SEK 181 m USD 23.7 m
2008 SEK 343 m USD 51.4 m
2007 SEK 372 m USD 55.1 m
2006 SEK 354 m USD 48.0 m
2005 SEK 252 m USD 33.8 m
2004 SEK 190 m USD 25.9 m
2003 SEK 164 m USD 20.2 m
2002 SEK 189 m USD 19.4 m
2001 SEK 180 m USD 17.5 m
2000 SEK 172 m USD 18.8 m
1999 SEK 120 m USD 14.5 m
1998 SEK 109 m USD 13.7 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen.

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

Dokument

Zambia

Human Development Index
143
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1539,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
3,8 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,2 %
(ODA, 2018)