År Värde
2018 SEK 400 m
2017 SEK 484 m
2016 SEK 353 m
2015 SEK 413 m
2014 SEK 346 m
2013 SEK 297 m
2012 SEK 191 m
2011 SEK 202 m
2010 SEK 149 m
2009 SEK 181 m
2008 SEK 343 m
2007 SEK 372 m
2006 SEK 354 m
2005 SEK 252 m
2004 SEK 190 m
2003 SEK 164 m
2002 SEK 189 m
2001 SEK 180 m
2000 SEK 172 m
1999 SEK 120 m
1998 SEK 109 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

www.sida.se

Dokument