1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 89,5 t, summerat på
Unspecified SEK 89 500

Administrative costs (non-sector allocable)

Beskrivning

The activity "[Ospecificerat]" does not have a description. Please check if there are documents linked to the activity or contact Sida directly for more information. You can call +46 8 698 50 00 or send an e-mail to sida@sida.se.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-8889998801-ZMB-91010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019
2018
2017 SEK 89,5 t USD 10.5 k
2016
2015 SEK 273 t USD 32.4 k
2014
2013
2012
2011
2010 SEK 608 t USD 84.4 k
2009
2008
2007 SEK 4,0 m USD 595 k
2006 SEK 3,9 m USD 525 k
2005 SEK 3,5 m USD 473 k
2004 SEK 457 t USD 62.2 k
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

www.sida.se

Dokument

Zambia

Human Development Index
139
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1721,6
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
3,9 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
5,2 %
(ODA, 2014)