1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 9,6 m, summerat på
Finansiell Inkludering FSDZ Zambia - Access to Finance SEK 9 600 000

Formal sector financial intermediaries

Beskrivning

Contribution with the aim of increasing financial services for women and youth, with a special focus on the rural popultation. The independent organisation FSDZ is the implementing partner. It has a market approach, working both with private actors who provide services, the government who sets the policy framework and independent organisations within civil society. The intention is to both develop financial services for poor women and youth, as well as increasing capacity within the target group. FSDZ has a results framework which is easy to follow, with clear indicators to ensure fulfilment of objectives.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5119004801-ZMB-24030

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 5,7 m USD 604 k
2018 SEK 9,2 m USD 1.1 m
2017 SEK 9,6 m USD 1.1 m
2016 SEK 9,7 m USD 1.1 m
2015 SEK 275 t USD 32.6 k
2014 SEK 402 t USD 58.6 k
2013
2012
2011 SEK 548 USD 84.4
2010 SEK -345 t USD -48 k
2009 SEK -4,5 m USD -583 k
2008 SEK 6,5 m USD 965 k
2007 SEK 2,7 m USD 398 k
2006 SEK 7,5 m USD 1.0 m
2005 SEK 4,1 m USD 548 k
2004 SEK 3,6 m USD 495 k
2003 SEK 6,5 m USD 806 k
2002 SEK 9,9 m USD 1.0 m
2001 SEK 9,5 m USD 919 k
2000 SEK 10,0 m USD 1.1 m
1999 SEK 3,5 m USD 424 k
1998 SEK 2,5 m USD 314 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen.

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

Dokument

Zambia

Human Development Index
143
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1539,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
3,8 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,2 %
(ODA, 2018)

Bankväsen och finansiella tjänster

Innefattar bland annat aktiviteter som rör policyfrågor och förvaltning för finanssektorn, kapacitetsbyggnad av institutioner samt utbildning inom bankväsen och finanstjänster. Innefattar även aktiviteter gällande kredit/mikrokrediter, försäkring, riskkapital och ekonomiska kooperativ.