1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 4,0 m, summerat på
Vocational Training Volvo PPDP SEK 4 000 000

Business policy and administration

Beskrivning

The objective of the pilotproject is to demonstrate how the ZCCM-IH's model for public private collaboration can work in practice with substantial financing from the private sector. The goal of the vocational training is job creation, better equipped institutios and ultimately development and poverty reduction.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5119008801-ZMB-25010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019
2018 SEK 920 t USD 106 k
2017 SEK 4,0 m USD 468 k
2016 SEK 3,4 m USD 397 k
2015 SEK 7,4 m USD 881 k
2014 SEK 9,2 m USD 1.3 m
2013 SEK 280 t USD 43.0 k
2012 SEK 1,0 m USD 152 k
2011 SEK 1,4 m USD 211 k
2010 SEK 1,1 m USD 147 k
2009 SEK -588 t USD -77 k
2008 SEK 5,0 m USD 749 k
2007 SEK 6,3 m USD 932 k
2006 SEK 4,0 m USD 543 k
2005 SEK 4,1 m USD 544 k
2004 SEK 3,0 m USD 410 k
2003 SEK 5,8 m USD 712 k
2002 SEK 7,5 m USD 773 k
2001 SEK 11,5 m USD 1.1 m
2000 SEK 9,6 m USD 1.0 m
1999 SEK 8,4 m USD 1.0 m
1998 SEK 9,8 m USD 1.2 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen.

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

Dokument

Zambia

Human Development Index
143
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1539,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
3,8 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,2 %
(ODA, 2018)

Näringsliv

Innefattar bland annat aktiviteter för stöd till handels- och näringslivsorganisationer, lagstiftning och reglering, rådgivning till institutioner, nätverksskapande samt program för omstrukturering eller privatisering av statliga företag.