2 aktiviteter 2017 med en totalsumma av SEK 4,6 m, summerat på
Oxfam GB humanitarian projects 2014-2017 - Oxfam GB humanitarian projects 2014-2017 (new strategy) SEK 2 541 000

Materiel relief assistance and services

Beskrivning

Sida assesses that the support through Oxfam GB is relevant in relation to the Policy for Sweden's Humanitarian Assistance 2010-2016 and the Strategy for humanitarian assistance provided through the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) 2011-2014. Sida has generally positive experiences of Oxfam GB's work during previously financed interventions. The agreements for 2011-2012 comprised both the Rapid Response Mechanism and country projects and Oxfam GB has shown good capacity with regards to implementation and Sida assesses that Oxfam GB meets Sida requirements with regards to expected results and reporting. The proposed country projects are responding to identified humanitarian needs in each context and it is suggested that they are financed with SEK 26 600 000 in accordance with the following distribution for the period 1 April 2014 - 31 March 2015: 1. Chad, SEK 8 000 000 2. DR Congo, SEK 5 000 000 3. Mauritania, SEK 5 000 000 4. Niger, SEK 4 600 000 5. South Sudan, SEK 4 000 000 In addition to this it is suggested that the Rapid Response Mechanism (RRM) is funded with SEK 25 000 000 for the period 1 April 2014 - 31 March 2015. The contribution will be used for responding to humanitarian needs of affected populations in sudden onset crises and in deteriorating protracted humanitarian crises Furthermore, it is suggested that the strategic projects are funded with a total of SEK 8 000 000 per year with a total of SEK 24 000 000 for the period 1 April 2014 - 31 March 2017. Oxfam GB is given flexibility to redistribute up to 10% of funds within a country allocation. This is considered necessary in order to ensure relevant, flexible and timely response to humanitarian needs. For any redistribution above 10% Oxfam GB must seek Sida's approval.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5204048603-ZMB-72010

Plan Sweden Humanitarian Program 2015-2018 - Plan Sweden DRM 2015-2018 (new strategy) SEK 2 018 100

Relief co-ordination: protection & support

Beskrivning

Plan Sweden is implementing a three year project financed by Sida with focus on child protection and education in emergencies.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5204051202-ZMB-72050

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 5,5 m USD 579 k
2018 SEK 1,0 m USD 117 k
2017 SEK 4,6 m USD 533 k
2016
2015
2014
2013
2012
2011 SEK -13 t USD -1.9 k
2010 SEK -3,4 t USD -467
2009 SEK 411 t USD 53.8 k
2008 SEK 4,9 m USD 731 k
2007 SEK 3,7 m USD 545 k
2006 SEK 2,7 m USD 361 k
2005 SEK 2,4 m USD 315 k
2004 SEK 1,6 m USD 214 k
2003 SEK 2,7 m USD 339 k
2002 SEK 10,3 m USD 1.1 m
2001 SEK 4,6 m USD 442 k
2000 SEK 700 t USD 76.4 k
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen.

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

Dokument

Zambia

Human Development Index
143
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1539,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
3,8 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,2 %
(ODA, 2018)

Akut hjälp

Innefattar aktiviteter för att lindra följderna av en katastrof (mänskligt orsakad kris och/eller naturkatastrof). Bland annat materiell katastrofhjälp med skydd, vatten, medicin och livsmedel. Innefattar även åtgärder för att samordna leverans av humanitär hjälp, inklusive logistik och kommunikationssystem, samt skydds- och stödtjänster som främjar trygghet och välmående för civila som inte deltar i konflikter.

(Katastrofhjälp enligt OECD/DAC.)

Dokument