4 aktiviteter 2017 med en totalsumma av SEK 16,9 m, summerat på
BBC Media Action, Tikambe II - Tikambe II SEK 10 200 000

Reproductive health care

Beskrivning

BBC Media Action has applied to Sida for funding of 21,685,500 SEK to carry out the "Tikambe Re-Loaded Project” in Zambia (Lusaka, Central, Copperbelt and Northern provinces) during the period 2017-2020. The intervention aims at improving access to SRHR information for young people as well as the provision, access and uptake of youth-friendly SRHR services. It is intended to address limited SRHR information and services for young people which leave young people exposed to numerous risks in terms of sexually transmitted infections, HIV and unwanted pregnancies. The intervention’s total budget is 21,685,500 SEK, Sida will fund the entire budget.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11166A0101-ZMB-13020

Marie Stopes MDG 5 SEK 5 000 000

Reproductive health care

Beskrivning

Marie Stopes Zambia is a locally registered non-profit organization working to inform Zambians about SRHR and to provide comprehensive SRHR service. There is an unmet need for these services that the Zambian Government has not been able to meet. Marie Stopes could therefore support and complement the efforts done by the Zambian government to meet MDG 5. The organization is innovative in its methods to reach out to the rural population and have a track record of being able to provide tangible results. The result strategy for development cooperation with Zambia (2013-2017) has improved health as a result area and one of the results under the result area is “Increased awareness of and access to sexual and reproductive health services and the rights for girls and boys”. Marie Stopes work is in line with the strategy and the specific SRHR result and also complements already decided Swedish interventions as their focus is more on SRHR services. MSZ is also special as it provides with a broader spectrum of services including safe abortion. The organization covers a large part of Zambia which few organizations do. Marie Stopes programme is considered relevant for Swedish priorities and results.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral, core contributions to NGOs and other private bodies / PPPs

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5119006501-ZMB-13020

Plan International Sweden framework support 2015-2018, 2018-2019 - Plan Sverige ram 2015-2018 SEK 1 580 500

STD control incl HIV/AIDS

Beskrivning

Plan Sweden's 3,5-year program for child rights is planned to be implemented in 19 country programs, four regional programs and one global advocacy and innovation program. Thematic focus areas are: 1. Right to education 2. Right to sexual and reproductive health 3. Citizenship and governance 4. Governance 5. Disaster risk reduction and resilience.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5403052902-ZMB-13040

Unspecified SEK 117 117

Reproductive health care

Beskrivning

The activity "[Ospecificerat]" does not have a description. Please check if there are documents linked to the activity or contact Sida directly for more information. You can call +46 8 698 50 00 or send an e-mail to sida@sida.se.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-8889998801-ZMB-13020

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 5,4 m USD 571 k
2019 SEK 34,0 m USD 3.6 m
2018 SEK 28,0 m USD 3.2 m
2017 SEK 16,9 m USD 2.0 m
2016 SEK 8,8 m USD 1.0 m
2015 SEK 10,7 m USD 1.3 m
2014 SEK 12,6 m USD 1.8 m
2013 SEK 3,7 m USD 573 k
2012 SEK 6,0 m USD 887 k
2011 SEK 4,7 m USD 723 k
2010 SEK 5,7 m USD 787 k
2009 SEK 2,0 m USD 260 k
2008 SEK 5,4 m USD 811 k
2007 SEK 2,1 m USD 313 k
2006 SEK 8,2 m USD 1.1 m
2005 SEK 7,0 m USD 934 k
2004 SEK 3,2 m USD 436 k
2003 SEK 2,1 m USD 255 k
2002 SEK 3,3 m USD 337 k
2001 SEK 5,2 m USD 503 k
2000 SEK 6,4 m USD 697 k
1999 SEK 6,2 m USD 747 k
1998 SEK 5,7 m USD 720 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen.

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

Dokument

Zambia

Human Development Index
143
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1539,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
3,8 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,2 %
(ODA, 2018)

Befolkning och reproduktiv hälsa

Innefattar bland annat aktiviteter gällande folkräkning, statistik, migrationsdata, demografisk forskning. Innefattar även aktiviteter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rådgivning och tillgång till preventivmedel, bekämpning av sexuellt överförbara sjukdomar samt utbildning av personal inom befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa.