1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 2,2 m, summerat på
Senior Strategic Adviser UNRCO Zambia SEK 2 200 000

Sectors not specified

Beskrivning

Financing of a Senior Strategic Adviser to the UN Resident Coordinator's Office in Zambia. The Adviser will strengthen the capacity of the UN Resident Coordinator's office to mjanage and drive the UN Delivering as One process.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5119008201-ZMB-99810

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019
2018
2017 SEK 2,2 m USD 257 k
2016 SEK 25,9 t USD 3.0 k
2015 SEK 2,2 m USD 261 k
2014 SEK 1,4 m USD 199 k
2013 SEK 1,5 m USD 228 k
2012 SEK 538 t USD 79.4 k
2011 SEK 118 t USD 18.2 k
2010 SEK 1,4 m USD 194 k
2009 SEK 2,5 m USD 322 k
2008 SEK 2,5 m USD 374 k
2007 SEK 4,0 m USD 590 k
2006 SEK 3,4 m USD 465 k
2005 SEK 3,4 m USD 448 k
2004 SEK 7,9 m USD 1.1 m
2003 SEK 3,3 m USD 408 k
2002 SEK 6,1 m USD 628 k
2001 SEK 4,4 m USD 426 k
2000 SEK 837 t USD 91.4 k
1999 SEK 579 t USD 70.1 k
1998 SEK 610 t USD 76.8 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

sida-logo-60x159

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen.

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Sida ansvarar för den största andelen av de projekt, program och stöd som visas på Openaid.

Dokument

Zambia

Human Development Index
143
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1539,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
3,8 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
8,2 %
(ODA, 2018)

Ospecificerat

De sektorer eller kanaler på Openaid.se som inte passar in i huvudsektorerna eller typer av aktörer/genomförandekanaler.