API

Ett API (application programming interface) fungerar som en länk mellan en applikation och den data som applikationen ska läsa in.

Openaid.se använder det API som tillhandahålls av IATI Datastore, vilket du hittar här: datastore.iatistandard.org/docs/api/. Genom detta API kan du få tillgång till all publicerad IATI-data och inte bara Sveriges filer som vi visualiserar på Openaid.se.

Du kan läsa mer om hur IATI Datastore fungerar här: datastore.iatistandard.org/docs/, och det finns en bra användarguide här: datastore.iatistandard.org/docs/user-guide/.

Det finns också ett API för IATI Registry, som innehåller meta-data för filer som är publicerade i IATI XML-format. Du hittar det här: iatiregistry.org/registry-api