Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter på Openaid.se

Openaid.se behandlar personuppgifter för att kunna leva upp till transparensgarantin inom svenskt bistånd och görs i linje med hur Sida ska kunna fullfölja myndighetens uppdrag.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person. Exempelvis namn, postadress och e-postadress. En del uppgifter kan vara känsliga personuppgifter. Detta menas med information om till exempel etniskt ursprung, religiös övertygelse och information som rör hälsa eller sexualliv.

Varför Openaid.se behandlar personuppgifter

Openaid.se behandlar personuppgifter för att kunna följa myndighetens transparensgaranti och biståndsrapportering. Till exempel kan personuppgifter inhämtas från biståndsinsatser, rapporter, beslut, avtal eller annan relevant information för vår verksamhet.

Läs mer om hur Sida behandlar personuppgifter