Blogg

Ny data visar hela svenska biståndet 2015

Openaid.se uppdateras kontinuerligt med ny data allteftersom nya projekt tillkommer och nya utbetalningar görs. Vissa uppgifter får vi dock in med viss fördröjning – vilket främst gäller data som vi samlar in från andra myndigheter. Ett sådant exempel är kostnaderna … Fortsätt

Case study of Openaid.se by The GovLab

Researchers at the New York based organisation The GovLab are investigating how open data is used around the world in different sectors and countries. Openaid.se is one of the 19 projects they have chosen to examine for their case studies … Fortsätt

New feature: Treemap visualization

In order to improve the usability of Openaid.se we have added a new type of visualization on the startpage. Instead of the graph showing the development over time, the default visualization is now a treemap showing the total aid divided by recipient … Fortsätt

White paper, part 3: Challenges

Implementing aid transparency in Sweden, part 3 The process of becoming more transparent and publishing high quality data using the IATI standard is not a quick fix, but the rewards are plenty for every effort made. There are common challenges … Fortsätt

New feature: embedding!

In our efforts of improving the user experience and usability of Openaid.se we are now happy to announce the possibility of embedding the data from your search results to easily display it on your blog or website. It’s very simple … Fortsätt

Licenser för data på Openaid.se

Grundidén med öppna data är att det ska vara ”fritt tillgänglig utan inskränkningar, t.ex. i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent” (definition från Wikipedia). Men vad innebär det i praktiken och när det gäller licenser? Vi publicerar Sveriges biståndsdata på Openaid.se för … Fortsätt

Sida på Hack for Sweden

I helgen, den 14-15 mars, går årets Hack for Sweden av stapeln i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm. Syftet är att med hjälp av myndigheters öppna data ta fram nya tjänster och produkter som är till nytta för allmänheten, är kommersiellt … Fortsätt

Uppdaterad data och ny funktionalitet på Openaid.se

Openaid.se förändras löpande med både uppdaterad data och utveckling av sajten. Under januari och februari har vi lanserat ett antal förbättringar och datauppdateringar på Openaid.se. En viktig uppdatering är att webbplatsens sökfunktion numera söker både i biståndsaktiviteterna och i alla … Fortsätt

The making of Openaid.se

Sida has been publishing IATI data since 2011, but this is the first time that we are actually “eating our own dog food” in the sense that the data on the website comes straight from Sweden’s IATI xml-file in the IATI Datastore. … Continued

Ett nytt Openaid.se

Välkommen till en ny generation av Openaid.se. Denna nya version av informationstjänsten innehåller en hel del nytt – både synligt på webbplatsen och ”under motorhuven”. Vi har fokuserat mer på användare som på något sätt arbetar med eller granskar bistånd och byggt … Fortsätt