Licenser för data på Openaid.se

Project 365 #303: 301009 Blink And You'll Miss It! Photo: Pete, Flickr
Photo: Pete, Flickr. CC BY

Grundidén med öppna data är att det ska vara ”fritt tillgänglig utan inskränkningar, t.ex. i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent” (definition från Wikipedia). Men vad innebär det i praktiken och när det gäller licenser?

Vi publicerar Sveriges biståndsdata på Openaid.se för att öka transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande men vi vill även att vår data ska finnas tillgänglig för andra syften. Det finns dock fall där upphovrätten gör sig gällande som Sida inte har rätt att upphäva. För att ta reda på vilka licenser som ska gälla för vår data och våra dokument så bestämde vi oss för att  besöka Wikimedia Sverige och reda ut saken.

pdm-cc0-

Public Domain Mark (PDM) eller CC0?

Precis som för alla andra myndigheter i Sverige så finns det ingen upphovsrätt för författningar,  besult eller yttranden från Sida. Vid en jämförelse mellan licenserna  PDM och CC0 förstår man att de resulterar i princip i samma sak. Dock har PDM och CC0 två helt skilda utgångspunkter som är viktiga att komma ihåg. CC0 utgår ifrån att den som publicerar data har upphovrätt och avsäger sig denna medan PDM-licensen utgår ifrån att det inte finns någon upphovsrätt alls för materialet. Creative Commons rekommenderar att PDM-licensen används främst för verk vars upphovsrätt har löpt ut, vilket vanligtvis handlar om väldigt gamla verk. På det sättet är inte PDM-licensen idealisk, men det är den licens som vi har bedömt är mest relevant att använda för myndighetsdata.

Det kan tyckas vara en liten detalj, men valet av licens kommunicerar en viktig poäng gällande öppen förvaltning: som myndighet har vi ingen upphovsrätt till vår öppna data som vi kan upphäva eftersom den redan tillhör offentligheten.

Dokument och undantagen som bekräftar regeln

PDM blir alltså vårt val av licens för vår data eftersom vi som myndighet inte har någon upphovsrätt till vår öppna data. Men, det finns undantag som är viktiga att beakta. Till exempel gäller upphovrätten för bilder, logotyper, kartor och material producerat av andra än Sida och som kan förekomma i vårt material. Vi befinner oss just nu i en process att reda ut vilka typer av dokument vi har och vilka licenser som då blir applicerbara.

Läs mer om användningsvillkoren här.

Taggar:, , , , , ,

Skriv ett svarFält markerade med * är obligatoriska