Uppdaterad data och ny funktionalitet på Openaid.se

Openaid.se förändras löpande med både uppdaterad data och utveckling av sajten. Under januari och februari har vi lanserat ett antal förbättringar och datauppdateringar på Openaid.se.

En viktig uppdatering är att webbplatsens sökfunktion numera söker både i biståndsaktiviteterna och i alla dokument som publicerats. Antalet dokument som är tillgängliga via Openaid.se har samtidigt ökat till ungefär 70 000. Ökningen består till största del av olika typer av rapporter som skickats in till Sida från våra samarbetspartner.

Många dokument från Utrikesdepartementets har visats sedan Openaid.se lanserades, men vi arbetar nu också  med att öka dokumentmängden med nya typer och kompletteringar från UD. Ett annat förbättringsområde gäller ambassaderna där vi saknar många av de dokument som upprättas på ambassaderna.

Data för år 2013 är i princip komplett då vi nu publicerat de avräkningar som tidigare saknats – dessa avräkningar motsvarar en stor andel av biståndsbudgeten då de innehåller till exempel administrationskostnad för hela Sida och kostnader för flyktingmottagning i Sverige. Fortfarande saknas däremot fullständiga uppgifter om det bistånd som förmedlas via EU för 2013. För år 2014 kommer motsvarande data i form av avräkningar dröja till hösten då de blir tillgängliga först i samband med den traditionella statistiska rapporteringen från Sverige till OECD/DAC. Du kan nu också se datumet för den senaste datapubliceringen på webbplatsens startsida.

Fler myndigheter publicerar löpande
Flera andra svenska myndigheters biståndsdata (utöver Sida och UD) syns numera på Openaid.se med löpande uppdateringar. Vi räknar med att ytterligare myndigheter tillkommer inom kort, och att samtliga myndigheter som hanterar biståndsmedel kommer att publicera biståndsdata löpande på Openaid.se senast hösten 2015. De övriga myndigheterna kan sedan en tid tillbaka också koppla dokument till sina aktiviteter och förväntas göra det under året.

Taggar:, , ,

Skriv ett svarFält markerade med * är obligatoriska