Sida på Hack for Sweden

I helgen, den 14-15 mars, går årets Hack for Sweden av stapeln i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm. Syftet är att med hjälp av myndigheters öppna data ta fram nya tjänster och produkter som är till nytta för allmänheten, är kommersiellt gångbara eller som visualierar data på nya och kreativa sätt och som hjälper oss att förstå komplexa samband och verkligheter.

Sida är en partner under evenemanget och all data från Openaid finns tillgänglig för användning. Hack for Sweden ger förslag på ett antal utmaningar som de anmälda lagen kan bita i, men vi vill gärna bidra med ytterligare inspiration förutom openaidstage.cybercomhosting.com.

Inspiration

Ett initiativ som gör det möjligt att på ett enkelt sätt visualisera biståndsflöden är d-portal.org. Här har jag valt att visa en översikt av Sidas insatser till Afghanistan där varje ruta är klickbar och ger mer detaljerad information om insatsernas innehåll.

Detta är bara ett exempel bland en hel uppsjö som finns där ute. Open Development Toolkit har en stor sammanställning av de verktyg som finns tillgängliga.

Hur använder jag IATI-data?

I följande presentation visar Pelle Aardema från Open for Change  sju olika sätt att använda IATI-data på.

School of Data’s hemsida finns ytterligare information om hur du kan använda IATI-data och massor av inspirerande exampel.

Sida på plats

Under helgen finns självklart Sida på plats och kommer finnas till hands att svara på frågor,  bolla idéer och hjälpa till med eventuella problem som uppstår.

Jag ställde några frågor till Carl Elmstam, ansvarig för transparensfrågor på Sida.

Carl Elmstam
Carl Elmstam

Vad är Openaid.se?
– Openaid.se är en webbplats som visualiserar den öppna biståndsdata som Sverige publicerar sedan 2011.

Vilken data finns på Openaid?
Openaid.se använder sig av mycket, men inte all den data som Sverige publicerat i enlighet med den så kallade IATI-standarden. Det är är ungefär 100 000 aktiviteter som utförts eller utförs sedan 1998. Det finns också ungefär 70 000 dokument som är knuta till de insatserna.

Man hittar denna data i IATIs register , men ett bra sätt är också att använda IATI:s gemensamma databas.

Vad kan datan användas till?
– För de som arbetar inom biståndet är den användbar när man ska få överblick över biståndet till exempelvis ett visst land eller en viss typ av bistånd. Det som vi dock hoppas mest av allt på är att den samlade bilden av alla givares bistånd ska göra att man på mottagarsidan får bättre överblick och bättre möjligheter till samordning och planering.

Självklart vore det också kul om något vi inte ens föreställt oss skulle dyka upp.

Vem kan använda datan på Openaid? 
–Vem som helst! Både den som granskar biståndet, forskar, trendspanar eller vill göra det effektivare.

Haffa Carl under helgen om du undrar något!

Taggar:, , ,

Skriv ett svarFält markerade med * är obligatoriska