Rapporter om korruptionsmisstankar publicerade på Openaid.se

Korruption går tyvärr ofta hand i hand med fattigdom och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. Sida har därför en hög prioritet på sitt arbete med anti-korruption och utreder alla misstankar om korruption eller oegentligheter. Korruptionsrapporterna publiceras löpande här på Openaid.se.

Sidas process för hantering av korruptionsmisstankar

När en utredning är avslutad och ingen grund för sekretess föreligger, publiceras en avslutspromemoria på Openaid. Nyligen publicerades nästan 100 nya korruptionsrapporter på Openaid.se, som ett led i Sidas arbete att öka transparensen och bidra till kontrollen av att svenska biståndsmedel används för avsedda syften.

Alla kan anmäla misstankar om korruption eller oegentligheter direkt till Sida. Information om hur man anmäler korruption finns på Sida.se.

”Trenden på inkomna misstankar har ökat de senaste åren, men om jag får gissa kommer vi hamna på ungefär samma nivå i år som under 2014” säger Lotta Sandö, korruptionsutredare på Sida.

Du kan läsa mer om Sidas arbete mot korruption på Sida.se samt i 2014 års sammanställning av inrapporterade misstänkta korruptionsärenden (pdf).

Taggar:,

Skriv ett svarFält markerade med * är obligatoriska