Strategier

Strategierna är regeringens sammanhållande instrument för att styra Sveriges internationella bistånd sedan 2013.

Riktlinjerna tillämpas för strategier för både länder och regioner, inom samarbetet med och genom multilaterala organisationer och tematiskt inriktad biståndsverksamhet.

De nya riktlinjerna slår fast att en viktig utgångspunkt för resultatstrategier ska vara vilka resultat svenskt bistånd ska bidra till. Tidigare indelning i traditionella sektorer kommer därmed att försvinna. De nya riktlinjerna betonar också vikten av resultatuppföljning som ett led i den strategiska styrningen, det vill säga att lära av erfarenheter och använda kunskap om vad som fungerar och ger resultat.

Processen för att ta fram en strategi

Steg ett: Regeringen godkänner och meddelar Sida inriktningar (Ingångsvärden) för de förväntade resultat som svenskt bistånd bör bidra till (Resultatförslag).

Steg två: Sida förbereder ett Resultatförslag baserad på Ingångsvärden. De svenska ambassaderna är ofta engagerade i denna process, i samråd med partnerlandet i fråga, samt andra samarbetspartners inom området.

Steg tre: Sida sänder Resultatförslaget till regeringen (UD).

Steg fyra: UD tar fram en Strategi som bygger på Resultatförslaget från Sida.

Steg fem: Regeringen godkänner Strategin och instruerar Sida att genomföra strategin.

Strategier för länder:

Afghanistan – Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2019

Afghanistan – Reviderad strategi för utvecklingssamarbetet 2012-2014

Afghanistan – Strategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

Afghanistan – Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget

Albanien – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

Angola – Landstrategi 2003-2005

Bangladesh – Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till Bangladesh 2014-2020

Bangladesh – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2012

Bolivia – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet  2009-2013

Bosnien-Hercegovina – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2011-2014

Bosnien-Hercegovina – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2006-2010

Botswana – Strategi för selektivt samarbetet 2009-2013

Burkina Faso – Strategi för svenskt utvecklingssamarbetet 2004-2006

Burundi – Strategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

Burundi – Landstrategi 2004-2008

Colombia – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

Estland – Landstrategi 2002-2004

Etiopien – Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2016–2020

Filippinerna – Landstrategi för utvecklingssamarbetet 2001-2005

Georgien – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2010-2013

Guatemala – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2012

Guinea-Bissau – Riktlinjer 1999-2000

Honduras – Utfasningsstrategi för det svenska stödet 2008-2011

Indien – Strategi för selektivt samarbetet 2009-2013

Indonesien – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

Irak – Plan för utfasning av utvecklingssamarbete med Irak 2014-2015

Irak – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2014

Kambodja – Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2018

Kambodja – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2012-2013

Kambodja – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2010

Kenya – Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020 samt bemyndigande att ingå samarbetsavtal

Kina – Strategi för selektivt samarbetet 2009-2013

Kongo, Demokratiska Republiken – Strategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

Kongo, Demokratiska Republiken – Landstrategi 2004-2008

Kosovo -Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

Kuba – Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016-2020

Lettland – Landstrategi 2002-2004

Liberia – Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2016-2020 samt bemyndigande att ingå samarbetsavtal

Litauen – Landstrategi 2002-2004

Makedonien – Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet 2010-2012

Mali – Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016-2020

Moldavien – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2011-2014

Mongoliet – Landstrategi 2002-2006

Mocambique – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2012

Myanmar – Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2013-2017

Namibia – Strategi för selektivt samarbete 2009-2013

Nicaragua – Utfasningsstrategi för det svenska stödet 2008-2011

Palestina – Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete 2015-2019

Rwanda – Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2015-2019

Rwanda – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet  2010-2013

Rwanda – Landstrategi 2004-2008

Serbien – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

Sierra Leone – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

Somalia – Landstrategi 2003-2004

Somalia – Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2013-2017

Sri Lanka – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbet 2008-2010

Sudan – Resultstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2016

Sudan – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2011

Sudan – Strategi för humanitärt bistånd 2000-2001

Sydafrika – Strategi för Sveriges samlade samarbete 2009-2013

Sydsudan – Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2016

Syrien – Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016-2020

Tanzania – Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2013-2019

Thailand – Landstrategi 2000-2004

Turkiet – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2010-2013

Turkiet – Strategi för utvecklingssamarbetet 2005-2009

Uganda – Reslutatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2018

Uganda – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

Ukraina – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

Vietnam – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

Västbanken-Gaza – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2011

Zambia – Landstrategi 2003-2007

Zambia – Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2013-2017

Zimbabwe – Strategi för biståndsinsatser 2011-2012

Östtimor – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2011

Strategier för regioner:

Afrika – Regionstrategi för Viktoriasjö-regionen 2004-2006

Afrika – Strategi för svenskt stöd till stora sjöregionen 2004-2008

Afrika söder om Sahara – Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016-2021

Afrika söder om Sahara – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2010-2015

Afrika söder om Sahara – Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015-2019

Asien med fokus på Sydöstasien – Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet 2010-2015

Centralasien – Utfasningsstrategi för det bilaterala utvecklingssamarbetet 2008-2010

Centralasien – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2006-2009

Europa – Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020

Mellanöstern och Nordafrika – Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016-2020

Södra Kaukasien – Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbete 2006-2009

Västafrika – Subregional strategi 2004-2006

Globala strategier:

Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Resultatstrategi för globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017

Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet 2014-2017

Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar utveckling 2014-2017

Resultatstrategi för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017

Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 2014-2017

Riktlinjer för samarbetsstrategier från 2010

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015-2021

Strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete 2010-2014

Strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014

Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010

Strategi för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet inklusive för organisationer i det civila samhället 2010-2014

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Multilaterala organisationer:

Afrikanska utvecklingsbanken 2016-2018 – Strategi för Sveriges samarbete med

Asiatiska utvecklingsbanken 2016-2019 – Strategi för Sveriges samarbete med

GAVI, Den globala vaccinalliansen – Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete 2015-2020

Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) – Resultatstrategi för Sveriges samarbete 2014-2016

UNICEF, FN:s barnfond – Resultatstrategi för Sveriges samarbete 2014-2017

Världsbanksgruppen 2016-2018 – Strategi för Sveriges samarbete med