Strategier

Strategier är ett av regeringens instrument för att styra Sveriges utvecklingssamarbete och det humanitära biståndet. I strategin anges ett övergripande syfte och ett begränsat antal mål som styr det arbete som genomförs geografiskt, i länder eller regioner, genom multilaterala organisationer och inom tematiska områden. Strategierna styr användningen av medel inom respektive anslagspost under utgiftsområdet.

2017 kom nya riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Där anges gemensamma utgångspunkter för allt svenskt utvecklingssamarbete. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Strategier för länder:

 

AFGHANISTAN

Afghanistan: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2019

Afghanistan: Reviderad strategi för utvecklingssamarbetet 2012-2014

Afghanistan: Strategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

Afghanistan: Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget

 

ALBANIEN

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

Albanien: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

 

ANGOLA

Angola: Landstrategi 2003-2005

 

BANGLADESH

Bangladesh: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till Bangladesh 2014-2020

Bangladesh: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2012

 

BOLIVIA

Bolivia: Strategi för utvecklingssamarbetet 2016-2020

Bolivia: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet  2009-2013

 

BOSNIEN HERCEGOVINA

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

Bosnien-Hercegovina: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2011-2014

Bosnien-Hercegovina: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2006-2010

 

BOTSWANA

Botswana: Strategi för selektivt samarbetet 2009-2013

 

BURKINA FASO

Burkina Faso: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2018–2022

Burkina Faso: Strategi för svenskt utvecklingssamarbete 2004-2006

 

BURUNDI

Burundi: Strategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

Burundi: Landstrategi 2004-2008

 

COLOMBIA

Colombia: Strategi för utvecklingssamarbetet 2016-2020

Colombia: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

 

ESTLAND

Estland: Landstrategi 2002-2004

 

ETIOPIEN

Etiopien: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2016–2020

 

FILIPPINERNA

Filippinerna: Landstrategi för utvecklingssamarbetet 2001-2005

 

GEORGIEN

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

Georgien: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2010-2013

 

GUATEMALA

Guatemala: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2016-2020

Guatemala: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2012

 

GUINEA BISSAU

Guinea-Bissau: Riktlinjer 1999-2000

 

HONDURAS

Honduras: Utfasningsstrategi för det svenska stödet 2008-2011

 

INDIEN

Indien: Strategi för selektivt samarbetet 2009-2013

 

INDONESIEN

Indonesien: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

 

IRAK

Irak: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2017-2021

Irak: Plan för utfasning av utvecklingssamarbete med Irak 2014-2015

Irak: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2014

 

KAMBODJA

Kambodja: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2018

Kambodja: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2012-2013

Kambodja: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2010

 

KENYA

Kenya: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020 samt bemyndigande att ingå samarbetsavtal

 

KINA

Kina: Strategi för selektivt samarbetet 2009-2013

 

DR KONGO

Demokratiska republiken Kongo: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2015-2019

Demokratiska republiken Kongo: Strategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

Demokratiska republiken Kongo: Landstrategi 2004-2008

 

KOSOVO

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

Kosovo: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

 

KUBA

Kuba: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016-2020

 

LETTLAND

Lettland: Landstrategi 2002-2004

 

LIBERIA

Liberia: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2016-2020 samt bemyndigande att ingå samarbetsavtal

 

LITAUEN

Litauen: Landstrategi 2002-2004

 

MAKEDONIEN

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

Makedonien: Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet 2010-2012

 

MALI

Mali: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2016-2020

 

MOLDAVIEN

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

Moldavien: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2011-2014

 

MONGOLIET

Mongoliet: Landstrategi 2002-2006

 

MOCAMBIQUE

Moçambique: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2015-2020

Mocambique: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2012

 

MYANMAR

Myanmar: Strategi för Sveriges internationella bistånd 2018-2022

Myanmar: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2013-2017

 

NAMIBIA

Namibia: Strategi för selektivt samarbete 2009-2013

 

NICARAGUA

Nicaragua: Utfasningsstrategi för det svenska stödet 2008-2011

 

PALESTINA

Palestina: Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete 2015-2019

 

RWANDA

Rwanda: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2015-2019

Rwanda: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet  2010-2013

Rwanda: Landstrategi 2004-2008

 

SERBIEN

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

Serbien: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2012

 

SIERRA LEONE

Sierra Leone: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

 

SOMALIA

Somalia: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2018-2022

Somalia: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2013-2017

Somalia: Landstrategi 2003-2004

 

SRI LANKA

Sri Lanka: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbet 2008-2010

 

SUDAN

Sudan: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2018–2022

Sudan: Resultstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2016

Sudan: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2011

Sudan: Strategi för humanitärt bistånd 2000-2001

 

SYDAFRIKA

Sydafrika: Strategi för Sveriges samlade samarbete 2009-2013

 

SYDSUDAN

Sydsudan: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2018–2022

Sydsudan: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2016

 

SYRIEN

Syrien: Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016-2020

 

TANZANIA

Tanzania: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2013-2019

 

THAILAND

Thailand: Landstrategi 2000-2004

 

TURKIET

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

Turkiet: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2010-2013

Turkiet: Strategi för utvecklingssamarbetet 2005-2009

 

UGANDA

Uganda: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2018–2023

Uganda: Reslutatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2014-2018

Uganda: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

 

UKRAINA

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020.

 

VIETNAM

Vietnam: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2013

 

VÄSTBANKEN GAZA

Västbanken-Gaza: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2008-2011

 

ZAMBIA

Zambia: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2018-2022

Zambia: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 2013-2017

Zambia: Landstrategi 2003-2007

 

ZIMBABWE

Zimbabwe: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 2017- 2021 

Zimbabwe: Strategi för biståndsinsatser 2011-2012

 

ÖSTTIMOR

Östtimor: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2009-2011

Strategier för regioner:

 

AFRIKA

Afrika: Regionstrategi för Viktoriasjö-regionen 2004-2006

Afrika: Strategi för svenskt stöd till stora sjöregionen 2004-2008

Afrika söder om Sahara: Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016-2021

Afrika söder om Sahara: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2010-2015

Afrika söder om Sahara: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2016-2021

Afrika söder om Sahara: Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015-2019

Västafrika: Subregional strategi 2004-2006

 

ASIEN

Asien och Oceanien: Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete 2016-2021

Asien med fokus på Sydöstasien: Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet 2010-2015

Centralasien: Utfasningsstrategi för det bilaterala utvecklingssamarbetet 2008-2010

Centralasien: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 2006-2009

 

EUROPA

Europa: Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020

Södra Kaukasien: Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbete 2006-2009

 

MENA

Mellanöstern och Nordafrika: Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016-2020

 

Globala strategier:

Strategi för humanitärt bistånd genom Sida 2017-2020

Strategi för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014

Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016-2020

Strategi hållbar fred 2017-2022

Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet 2014-2017

Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 2014-2017

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2018–2022

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Resultatstrategi för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015-2021

Strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete 2010-2014

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022

Resultatstrategi för globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018-2022

Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018-2022

Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar utveckling 2014-2017

Strategi för multilateral utvecklingspolitik (2017)

Svensk strategi för multilateralt utvecklingssamarbete (2007)

Strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället 2016-2022

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet inklusive för organisationer i det civila samhället 2010-2014

 

Multilaterala organisationer:

 

AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AfDB)

Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2020-2023

Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016-2018 

 

ASIATISKA UTVECKLINGSBANKEN

Strategi för Sveriges samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken 2016-2019

 

DEN GLOBALA VACCINALLIANSEN

GAVI, Den globala vaccinalliansen – Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete 2015-2020

 

FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women)

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women) 2018-2022

 

GLOBALA FONDEN MOT AIDS, TUBERKULOS OCH MALARIA (GFATM)

Strategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria 2019–2023

Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) – Resultatstrategi för Sveriges samarbete 2014-2016

 

GRÖNA KLIMATFONDEN (GCF)

Organisationsstrategi för Sveriges samarbete med Gröna klimatfonden (GCF) 2016–2018

 

GLOBALA MILJÖFONDEN

Organisationsstrategi för Sveriges samarbetet med Globala miljöfonden (GEF) 2016–2018

 

UNICEF

UNICEF, FN:s barnfond – Resultatstrategi för Sveriges samarbete 2014-2017

 

VÄRLDSBANKGRUPPEN

Organisationsstrategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2020-2023

 

VÄRLDSBANKEN

Strategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2016-2018

 

Riktlinjer för samarbetsstrategier

Riktlinjer för samarbetsstrategier från 2010