Hur använder jag Openaid.se?

På webbplatsen Openaid.se hittar du svar på frågor om när, hur, till vem och för vilket ändamål som svenskt bistånd har betalats ut.

En biståndsaktivitet är det finansiella stöd som Utrikesdepartementet, Sida eller andra myndigheter i biståndsförvaltningen, ger till ett projekt eller visst ändamål. Sveriges biståndsaktiviteter kan finansiera delar av eller ett helt projekt eller program – det vill säga en större aktivitet med många olika delar.

Openaid.se bygger på detaljerad information om utbetalningar i form av biståndsaktiviteter. Denna information summeras till de totalsiffror som visas.

Hur navigerar jag på sajten?

I webbplatsens sidhuvud styr du som besökare en mening som filtrerar resten av innehållet på sidan. I den meningen ställer du in: från vem, till var/vad, via vilken organisation med vilket syfte och under vilket år – och du får därmed fram ett urval som du sedan kan gruppera och sortera längre ned. Du kan också lägga till jämförelsedata med en till likadan mening.

openaid-se-toppmeny

Openaid.se visar antingen en graf som visar utvecklingen över tid, ett diagram som visar fördelningen utifrån mottagartyp eller en karta som ger en geografisk överblick. Beroende på ditt val av avsändare, mottagare och genomförare så får du även information i högerkolumnen.

karta

Du kan alltid välja att visa en fullständig lista av alla aktiviteter i ditt urval – allt från en till flera tusen – beroende på hur du ställt in filtret. Du kan också välja att ladda ned hela ditt urval i form av en xlsm-fil (Excel), csv-fil (kommaseparerad text) eller pdf. Via samma knapp kan du också ta fram en inbäddningskod som kan användas på andra webbplatser eller bloggar.

exportknapp

Mer information, bland annat i form av ytterligare en graf, får du när du klickar dig in på en aktivitet. Du kan också få den fullständiga bilden av en aktivitet genom att klicka dig vidare till faktabladet för aktiviteten, där du även hittar länkar till dokument i de fall de finns tillgängliga.