Anmäl misstankar om korruption

Sida har, som första svenska myndighet, infört en whistleblowing-funktion. Whistleblowing systemet innebär att du kan anmäla misstankar mot korruption i en biståndsinsats eller om du har kännedom att biståndsmedel inte hanteras i enlighet med vad som avtalats. Du kan välja att vara anonym.

Mer information och anmälningsformuläret hittar du på Sidas hemsida.