Anmäl misstankar om korruption

Sida definierar korruption som missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption består bland annat av mutor, bestickning – inklusive bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv och nepotism.

Anmäl om du …

  • Misstänker korruption i en biståndsinsats.
  • Har kännedom om att biståndsmedel inte hanteras i enlighet med vad som avtalats.
  • Har kännedom om att någon i Sidas personal har gjort allvarliga fel i tjänsten.

 

Mer information och hur du anmäler på Sidas hemsida.