Sadev, utvärderingar

sadev-logoSadev, Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, var en svensk myndighet för granskning och utvärdering av svenskt utvecklingssamarbete mellan åren 2006-2012.

Regeringen beslöt 20 september 2012 att avveckla SADEV från årsskiftet 2012/2013. Som ersättare för SADEV beslöt regeringen i januari 2012 att inrätta en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges bistånd. SADEV hade till uppgift att självständigt eller i samarbete med andra aktörer:

  • Genomföra utvärdering av det svenska internationella utvecklingssamarbete samt reformsamarbete i Östeuropa.
  • Främja utvecklingen av utvärderingskapacitet i samarbetsländerna inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet.

Myndigheten ansvarade även för att sprida information om resultaten av sina utvärderingar till riksdag, regering, myndigheter och andra intressenter i Sverige och internationellt.

Utvärderingar och rapporter

SADEV 2006 1 BRIEF Improving Democracy and Human Rights

SADEV 2006 1 Improving Democracy and Human Rights

SADEV 2007 1 BRIEF Internationellt bistand ekonomist tillväxt och effektivitetsutveckling

SADEV 2007 1 Foreign Aid Econimic Growth and Efficiency Development

SADEV 2007 1 WORKING-PAPER Knowledge and Learning in Aid Organizations

SADEV 2007 2 BRIEF Civil Society Contributions to Development Cooperation

SADEV 2007 2 BRIEF Det civila samhallets bidrag inom utvecklingssamarbetet

SADEV 2007 4 What Determines the Choice of Aid Modalities

SADEV 2008 1 BRIEF Organisational Learning at Sida

SADEV 2008 1 Lär sig Sida mer än förr

SADEV 2008 2 BRIEF Rattighetsperspektivet

SADEV 2008 2 BRIEF The Rights Perspective

SADEV 2008 2 Integrating the Rights Perspective in Programming

SADEV 2008 3 BRIEF Utvardering av Swedfund International

SADEV 2008 3 Evaluation of Swedfund International

SADEV 2008 4 IFADs Management Response System

SADEV 2008 5 Att förebygga och hantera korruption i det svenska utvecklingssamarbetet

SADEV 2008 6 Strengthening the Results-Orientation in Sweden’s Engagement in Multilateral Dev Cooperation

SADEV 2008 7 Reaping the Fruits of Evaluation

SADEV 2008 8 Challenges opportunities and approaches for increasing joint donor programming of evaluations

SADEV 2009 1 BRIEF Dressed for succes

SADEV 2009 1 BRIEF Rustad för framgång

SADEV 2009 1 Dressed for Succes

SADEV 2009 2 BRIEF Mainstreaming the Environment

SADEV 2009 2 Mainstreaming the Environment

SADEV 2009 3 BRIEF Demokratibistand genom partianknutna organisationer

SADEV 2009 3 Party Cooperation in a Results Perspective

SADEV 2009 3.1 Party Cooperation Uganda

SADEV 2009 3.2 Party Cooperation Ukraine

SADEV 2009 3.3 Party Cooperation Colombia

SADEV 2010 1 BRIEF Sida’s preparation and follow-up on support to justice in reconciliation processes

SADEV 2010 1 Sidas insatsberedning och uppföljning av stöd till rättsskipning i samband med försoningsprocesser

SADEV 2010 2 Results of the Swedish strategy for development cooperation with Zambia 2008-2011

SADEV 2010 2 Utvärdering av Sveriges samarbetsstrategi for Zambia 2008-2011

SADEV 2010 3 BRIEF Swedish Central Government Authorities in Development Cooperation

SADEV 2010 3 Svenska myndigheter som genomförare av Sidafinansierade insatser

SADEV 2010 4 Svensk biståndsstatistik

SADEV 2010 5 Evaluation of Sweden’s Strategy for Multilateral Development Cooperation

SADEV 2010 5 Utvärdering av den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete

SADEV 2010 7 Gender equality in thematic priorities

SADEV 2010 8 BRIEF Project UN Resolution 1325

SADEV 2010 8 Projekt FN Resolution 1325

SADEV 2010 9 Gender equality in and through education

SADEV 2010 Evaluation of Sweden’s Implementation of the Paris Declaration

SADEV 2011 1 BRIEF Desicions initiating multi-bi financing

SADEV 2011 1 Multi-bi-finansiering – utvärdering av beredning inför beslut

SADEV 2011 2 BRIEF Swedish Cooperation Strategy with Serbia 2009-2012

SADEV 2011 2 Sveriges samarbetsstrategi med Serbien 2009-2012

SADEV 2012 1 BRIEF Democratic Development and increased respect for Human Rights

SADEV 2012 1 Demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter

SADEV 2012 1.2 Demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter Landrapport Guatemala

SADEV 2012 1.3 Demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter Landrapport Kenya

SADEV 2012 1.4 Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter Landrapport Serbien

SADEV 2012 1.5 Democratic development and increased respect for human rights Vietnam Cambodia

SADEV 2012 2 Strategi för information och kommunikation

SADEV 2012 3 Improving assessments of effectiveness of multilateral organizations

SADEV 2012 4 Nordic influences on Gender Policies and Practices at the World Bank and the African Dev Bank

SADEV 2012 5 BRIEF Swedish Country Cooperation Strategy with Guatemala 2008-2012

SADEV 2012 6 Mutual accountability in practice

SADEV 2012 7 Adaptation of aid in situations of conflict and fragility

SADEV-NORAD 2011 6 Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts 2002-2009

SADEV-NORAD 2011 6 Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Bangladesh Country Report

SADEV-NORAD 2011 6 Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Nicaragua Country Report

SADEV-NORAD 2011 6 Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Tanzania Country Report