Strategirapporter

Regeringens sammanhållande instrument för att styra Sveriges internationella bistånd formuleras i strategier för länder, regioner och tematiskt inriktad biståndsverksamhet. Här nedan finner du de senaste strategirapporterna som Sida tagit fram för att beskriva hur arbetet fortlöper med de olika strategierna. Äldre strategirapporter hittar du samlade på sidorna för respektive land eller region.

Strategirapporter för länder:

Afghanistan

Albanien

Bangladesh

Bolivia

Bosnien-Hercegovina

Burkina Faso

Colombia

Etiopien

Georgien

Guatemala

Irak

Kambodja

Kenya

Kongo, demokratiska republiken

Kosovo

Liberia

Mali

Mocambique

Moldavien

Myanmar

Palestina

Rwanda

Ryssland

Serbien

Somalia

Sudan

Sydsudan

Tanzania

Turkiet

Uganda

Ukraina

Zambia

Zimbabwe

Strategirapporter för regioner:

Afrika

Asien

Europa

Mellanöstern och Nordafrika

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Globala strategirapporter:

Forskningssamarbete – Strategirapport 2015

Globala insatser för mänsklig säkerhet – Fördjupad strategirapport 2016

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling – Strategirapport 2017

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling – Strategirapport 2014

Globala insatser för mänsklig säkerhet – Strategirapport 2014

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling – Strategirapport 2017

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling – Strategirapport 2014

Globala insatser för socialt hållbar utveckling – Strategirapport 2017

Globala insatser för socialt hållbar utveckling – Strategirapport 2014

Humanitärt bistånd genom Sida – Strategirapport 2017

Humanitärt bistånd genom Sida – Strategirapport 2016

Humanitärt bistånd genom Sida – Strategirapport 2015

Humanitärt bistånd genom Sida – Strategirapport 2014

Informations- och kommunikationsverksamhet – Strategirapport 2015

Kapacitetsutveckling och utbyten – Strategirapport 2017

Kapacitetsutveckling och utbyten – Strategirapport 2015

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering – Strategirapport 2017

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering – Strategirapport 2014

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer – Strategirapport 2014

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället – Strategirapport 2017

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället – Strategirapport 2015