data

Ny data visar hela svenska biståndet 2015

Openaid.se uppdateras kontinuerligt med ny data allteftersom nya projekt tillkommer och nya utbetalningar görs. Vissa uppgifter får vi dock in med viss fördröjning – vilket främst gäller data som vi samlar in från andra myndigheter. Ett sådant exempel är kostnaderna … Fortsätt

Uppdaterad data och ny funktionalitet på Openaid.se

Openaid.se förändras löpande med både uppdaterad data och utveckling av sajten. Under januari och februari har vi lanserat ett antal förbättringar och datauppdateringar på Openaid.se. En viktig uppdatering är att webbplatsens sökfunktion numera söker både i biståndsaktiviteterna och i alla … Fortsätt