license

Licenser för data på Openaid.se

Grundidén med öppna data är att det ska vara ”fritt tillgänglig utan inskränkningar, t.ex. i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent” (definition från Wikipedia). Men vad innebär det i praktiken och när det gäller licenser? Vi publicerar Sveriges biståndsdata på Openaid.se för … Fortsätt