new data

Ny data visar hela svenska biståndet 2015

Openaid.se uppdateras kontinuerligt med ny data allteftersom nya projekt tillkommer och nya utbetalningar görs. Vissa uppgifter får vi dock in med viss fördröjning – vilket främst gäller data som vi samlar in från andra myndigheter. Ett sådant exempel är kostnaderna … Fortsätt