open data

Case study of Openaid.se by The GovLab

Researchers at the New York based organisation The GovLab are investigating how open data is used around the world in different sectors and countries. Openaid.se is one of the 19 projects they have chosen to examine for their case studies … Fortsätt

Licenser för data på Openaid.se

Grundidén med öppna data är att det ska vara ”fritt tillgänglig utan inskränkningar, t.ex. i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent” (definition från Wikipedia). Men vad innebär det i praktiken och när det gäller licenser? Vi publicerar Sveriges biståndsdata på Openaid.se för … Fortsätt

Sida på Hack for Sweden

I helgen, den 14-15 mars, går årets Hack for Sweden av stapeln i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm. Syftet är att med hjälp av myndigheters öppna data ta fram nya tjänster och produkter som är till nytta för allmänheten, är kommersiellt … Fortsätt