Om webbplatsen

Syftet med Openaid är att tillgängliggöra öppna biståndsdata. Webbplatsen ska vara ett verktyg för att skapa insyn, underlätta ansvarsutkrävande och bidra till ett effektivare bistånd.

 

Tillgänglighetsredogörelse

Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, står bakom Openaid. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda och förstå webbplatsen. Vi är medvetna om att det i dag finns stora brister i tillgänglighet. Webbplatsen Openaid är under utveckling. Den nya webbplatsen beräknas vara klar i september 2020.

 

Användningsvillkor

Data och dokument på Openaid faller under olika licenskategorier. Det är enkelt att använda vår data, eftersom den faller under PDM-licens (Public Domain Mark) och kan användas helt fritt. Med data avses allt innehåll som hämtas genom funktionen för att exportera till csv eller Excel via Openaid.se, samt innehållet i samtliga xml-filer i mappen: https://iati.openaid.se/xml/

Licens för dokument varierar beroende på vilken typ av dokument det är och vem upphovspersonen är. Vi rekommenderar användare att göra en bedömning i varje enskilt fall eller kontakta ansvarig myndighet. Med dokument avses samtliga filer som återfinns på https://iati.openaid.se/docs/

Var uppmärksam på element såsom bilder, logotyper och kartor om du planerar att använda ett dokument. Normalt saknas i dessa fall möjlighet för den publicerande myndigheten att avsäga sig upphovrätten, eftersom det är någon annan som är upphovsperson. Användare som återpublicerar material bör också vara särskilt uppmärksamma på personuppgifter och måste försäkra sig om att behandling sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

 

Om cookies

Openaid använder cookies.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används för att skapa olika funktioner och analysera hur besökare använder webbplatsen.

Vill du inte spara cookies? I din webbläsares säkerhetsinställningar kan du stänga av dem.

Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

 

Här är en lista med cookies som Openaid sparar:

_ga, _gid

Används för att urskilja användare i google analytics.

_gat

Används för att strypa antalet förfrågningar i google analytics.

qtrans_front_language

Sparar språkinställningen. Aktiverar rätt språk när du besöker webbplatsen igen.

cookie_accept

Kommer ihåg ditt svar i informationsdialogen för cookies. Cookie-informationen visas inte efter du klickat på ”OK, jag accepterar”.