Användningsvillkor

Data och dokument på Openaid faller under olika licenskategorier. Det är enkelt att använda vår data, eftersom den faller under PDM-licens (Public Domain Mark) och kan användas helt fritt. Med data avses allt innehåll som hämtas genom funktionen för att exportera till csv eller Excel via Openaid.se, samt innehållet i samtliga xml-filer i mappen: http://iati.openaidstage.cybercomhosting.com/xml.

Licens för dokument varierar beroende på vilken typ av dokument det är och vem upphovspersonen är. För närvarande undersöker vi vilken licens som gäller för olika dokumenttyper och rekommenderar användare att göra en bedömning i varje enskilt fall eller kontakta ansvarig myndighet. Med dokument avses samtliga filer som återfinns på adressen http://iati.openaidstage.cybercomhosting.com/docs.

Var uppmärksam på element såsom bilder, logotyper och kartor om du planerar att använda ett dokument. Normalt saknas i dessa fall möjlighet för den publicerande myndigheten att avsäga sig upphovrätten, eftersom det är någon annan som är upphovsperson. Användare som återpublicerar material bör också vara särskilt uppmärksamma på personuppgifter eftersom personuppgiftslagen kan hindra användningen.