Sveriges bistånd till världen under 2014

38,9 miljarder kronor

Se mer på Openaid.se