Sveriges bistånd till världen under 2016

42,4 miljarder kronor

Se mer på Openaid.se