Sveriges bistånd till världen under 2016

41,8 miljarder kronor

Se mer på Openaid.se