Sveriges bistånd till Administrationskostnader

Utveckling över tid:

Se mer på Openaid.se