Sveriges bistånd till Afrika, regionalt under 2019

655 miljoner kronor

Se mer på Openaid.se