Sveriges bistånd till Afrika, regionalt under 2019

417 miljoner kronor

Se mer på Openaid.se