Sveriges bistånd till Europa, regionalt under 2017

301 miljoner kronor

Se mer på Openaid.se