Sveriges bistånd till Europa, regionalt inom industri

Utveckling över tid:

Se mer på Openaid.se