Sveriges bistånd till Europa, regionalt inom industri under 2017

28,8 miljoner kronor

Se mer på Openaid.se