Sveriges bistånd till Moldavien under 2019

118 miljoner kronor

Se mer på Openaid.se