Sveriges bistånd till Övrigt (bilateralt, ospecificerat) under 2016

6 392 m kronor

Se mer på Openaid.se