Sveriges bistånd till Övrigt (bilateralt, ospecificerat) inom handel under 2016

68,8 miljoner kronor

Se mer på Openaid.se