Sveriges bistånd till Övrigt (bilateralt, ospecificerat) inom handel

Utveckling över tid:

Se mer på Openaid.se