Sveriges bistånd till världen inom befolkning och reproduktiv hälsa

Utveckling över tid:

Se mer på Openaid.se