Sveriges bistånd till världen inom befolkning och reproduktiv hälsa under 2019

1 169 m kronor

Se mer på Openaid.se