Sidas bistånd till Zambia under 2017

484 miljoner kronor

Se mer på Openaid.se