Sök och utforska biståndet

Välj vilka Länder och regioner du vill filtrera på. Nuvarande val: Världen.
Välj vilka Ansvariga myndigheter du vill filtrera på. Nuvarande val: Alla ansvariga myndigheter.
Välj vilka År du vill filtrera på. Nuvarande val: 1998 - 2024.

Resultat av svenskt bistånd

Här på Openaid hittar du öppna data om biståndet. Om du vill lära dig mer om resultatet av svenskt bistånd i olika delar av världen kan du läsa om det på Sidas (Sveriges biståndsmyndighet) webbplats.

Läs mer om biståndets resultat på sida.se

Översikt 2023

Hittills inrapporterad biståndsdata: 59,6 mdkr

Ansvariga myndigheter och departement

De största aktörerna 2023

Alla ansvariga myndigheter

Summa

0
( av totalt 59,6 mdkr )

Biståndet och globala målen

Globala målen med flest insatser under 2023

Alla globala mål
Förklara diagrammet

Biståndet och globala målen

Globala målen med flest insatser under 2023

Alla globala mål