Summary

På Openaid finns historiska dokument publicerade från olika aktörer inom ramen för transparensgarantin. Dokument finns tillgängliga från 1960-talet och framåt.

  • Download Download publication (PDF, 2.3 MB)
  • Publication type: Other aid document archive
  • Country/region: -
  • Year: 2019
  • Published by: Utrikesdepartementet
  • Language: Swedish
  • Published on Openaid: 3/8/2021